Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Geometrie v technice a umění. SNTL, Praha 1985, jubilejní výtisk na počest F. Kadeřávka.
[2] Folta, J.: Vidění a zobrazování. Praha 1989.
[3] Gombrich, E. H.: Příběh umění. Odeon, Praha 1989.
[4] Jílek, F.: Muž z Vinci. ČS, Praha 1982.
[5] Kadeřávek, F.: Úvod do dějin rýsování a zobrazovacích nauk. ČSAV, Praha 1954.
[6] Kadeřávek, F.: Geometrie a umění v dobách minulých. J. Štenc, Praha 1935 (přetisk: Půdorys, Praha 1994).
[7] Kadeřávek, F.: Perspektiva. Příručka pro architekty, malíře a přátele umění. J. Štenc, Praha 1922.
[8] Martindale, A.: Člověk a renesance. Artia, Praha 1973 (edice Umění světa).
[9] Sergejenková, M. J.: Pompeje. Mladá fronta, Praha 1974.
[10] Strong, D.: Antické umění. Artia, Praha 1970 (edice Umění světa).
[A] Alberti, L. B.: Della pittura libri tre. Florencie 1436 (přetisk: dr. Janitschek, Vídeň 1877, Praha 1958).
[C] Cennini, Cennino: Kniha o umění středověku. Přeložil F. Topinka. Nakl. Žikeš, Praha 1946.
[D] Dürer, A.: Underweysung der messung mit dem zirckel vn̂ richt scheyt. Norimberk 1525, 1528.
[L] da Vinci, Leonardo: Trattato della pitura. Florencie 1792. (Česky: Úvahy o malířství. Praha 1941).
[M] Mireaux, É.: Život v Homérské době. Odeon, Praha 1980.
[U] Ubaldo del Monte: Šest knih o perspektivě.
[V] Vasari, G.: Delle vite de più Eccellenti Pittori. Scultori et Architetti, Bologna 1550.
[W] Viator (Jean Pélerin): De artificiali Perspectiva. Paříž 1505 (faksimile 2. vydání z roku 1509, Paříž 1861).
Partner of
EuDML logo