Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Bolzano, B., Jourdain, P. E. B.: Rein analytischer Beweis des Lehrsatzes dass zwischen je zwey Werthen, die ein entgegengesetzes Resultat gewähren, wenigstens eine reelle Wurzel der Gleichung liege. Praha, Hasse (1817). Nové vydání (editor P. E. B. Jourdain) vyšlo v Ostwald’s Klassiker der exakten Wissenschaften, No. 153, Leipzig (1905). Anglický překlad byl proveden autorem tohoto článku a vyšel v Historia Mathematica 7 (1980), 156–185.
[2] Stále nejlepším přehledem Bolzanova života a matematického díla v angličtině je článek ‘Bolzano, Bernard’ od profesora Boba van Rootselaara v Dictionary of Scientific Bibliography. New York, Scribners (1973). Ačkoli je v lecčems zastaralý (např. v životopisných údajích a v poznámkách o pracích o reálných číslech), poskytuje tento článek užitečné shrnutí Bolzanova přínosu k logice v [4].
[3] Johnsona, M.: Prelude to dimension theory: The geometrical investigations of Bernard Bolzano. Arch. History Exact Sci.17 (1976), 275–296. MR 0446838
[4] Bolzano, B., George, R., Berg, J.: Wissenschaftslehre Versuch einer ausführlichen und grösstentheils neuen Darstellung der Logik mit steter Rücksicht auf deren bisherigen Bearbeiter. 1–4. Sulzbach, Seidel (1837). Podstatná část tohoto díla je přeložena do angličtiny v R. George (ed.): Theory of Science, Oxford, Basil Blackwell (1972) a v J. Berg (ed.): Theory of Science, Dordrecht, Reidel (1973).
[5] Bolzano, B.: Betrachtungen über einige Gegenstände der Elementargeometrie. Praha, Barth (1804).
[6] Fesl, M. J., Winter, E.: Lebensbschreibung des Dr Bernard Bolzano mit einigen seiner ungedruckten Aufsätze und dem Bildnisse des Verfassers. Sulzbach, Seidel (1836). Uvedená čísla stránek se však vztahují k dostupnějšímu výtahu z tohoto díla, který je obsažen v E. Winter (ed.): Bernard Bolzano: Ausgewählte Schriften. Berlin, Union Verlag (1976).
[7] Winter, E., Berg, J.: B. Bolzano-Gesamtausgabe. Stuttgart, Frommann Holzboog (1969). Dosud bylo publikováno hodně přes polovinu z přepokládaných 56 svazků tohoto vynikajícího a pečlivého vydání. Bibliografická řada tohoto vydání, která začíná svazkem E2/1 (1972) je nyní nejautoritativnějším zdrojem literatury o Bolzanovi a četných vydání jeho děl. MR 0505105
[8] Berg, Jan, Russ, S. B.: Bolzano’s Logic. Stockholm, Almquist and Wiksell (1962). Několik svazků původních rukopisů v znamenité a užitečné edici Jana Berga a Boba van Rootselaara se už objevilo v [7]. Všechna raná díla [1, 5, 9, 11, 12] a důležité části díla o reálných číslech a teorii funkcí jsou už také přeložena do angličtiny a vyjdou v S. B. Russ: The Mathematical Works of Bernard Bolzano. Oxford University Press.
[9] Bolzano, B.: Beyträge zu einer begründeteren Darstellung der Mathematik. Erste Lieferung. Prague, Widtmann (1810). MR 0479850
[10] Lakatos, I., Musgrave, A.: Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge, Cambridge University Press (1970), 91–195. MR 0403864
[11] Bolzano, B.: Der binomische Lehrsatz und als Forderung aus ihm der polynomische und die Reihen die zur Berechnung der Logarithmen und Exponentialgrössen dienen, genauer als bisher erwiesen. Prag, Enders (1816).
[12] Bolzano, B.: Die drey Probleme der Rectification der Complanation und der Cubirung, ohne Betrachtung des Unendlich Kleinen, ohne die Annahmen des Archimedes, und ohne irgend eine nicht streng erweisliche Voraussetzung gelöst; zugleich als Probe einer gänzlichen Umstaltung der Raumwissenschaft, allen Mathematikern zur Prüfung vorlegt. Leipzig, Kummer (1817).
[13] Bolzano používá indexy uprostřed nad $F$ pro částečné součty, zde jsou přepsány jako obyčejné indexy.
[14] Grattan-Guinness, Ivor: Bolzano. Cauchy and the ‘New Analysis’ in the nineteenth century. Arch. History Exact Sci.6 (1970), 372–400. MR 1554135 | Zbl 0198.00601
[15] Kitcher, Philip: Bolzano’s ideal of algebraic analysis. Stud. History Philos. Sci. 6 (1975), 229–269. MR 0504922 | Zbl 0315.01005
[16] Steele, D. A., Příhonský, F.: Paradoxes of the Infinite by Dr Bernard Bolzano. London, Routledge and Kegan Paul (1950). Je to anglický překlad Bolzanova díla: F. Příhonský (ed.): Paradoxien des Unendlichen. Leipzig, Reclam (1851). MR 0039670
[17] Otištěno v oddíle nazvaném Unendliche Grössenbegriffe ve sv. 2A8 [7].
[18] Rychlík, K.: Bernard Bolzanos Schriften. Praha (1930).
[19] Laugwitz, Detlef: Bolzano’s infinitesimal numbers. Czechoslovak Math. J.32 (107) (1982), 667–670. MR 0682143 | Zbl 0512.01003
[20] Spalt, Detlef: Bolzanos Lehre von den messbaren Zahlen. 1830–1989. Arch. History Exact Sci. 42 (1) (1991), 15–70. MR 1111104 | Zbl 0787.01006
[21] Bolzano zde používá značení $y^{n}$, $y^{1}$ atd. Použili jsme indexy, aby nedošlo k záměně s mocninami.
[22] Jarník, Vojtěch: Bolzano and the Foundations of Mathematical Analysis. Praha, JČMF (1981). Viz oddíl ‘On Bolzano’s Function’, 67–81.
Partner of
EuDML logo