Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Navrátil, V.; Hamerský, M.: K šedesátinám docenta Martina Černohorského. Pišút, Ján: RNDr. Rudolf Zajac, CSc., šesťdesiatročný. Zajac, Štefan: Oslavy 100 let české novodobé fyziky. Kluvanec, Daniel; Volf, Ivo: XIII. Medzinárodná fyzikálna olympiáda. Janás, Josef: Vědecká konference "K plánování a vedení tvůrčích učebních procesů v přirodovědném vyučování." Chlebeček, Aleš; Keprt, Milan: Zpráva o celostátní poradě krajských metodiků a pracovníků kateder fakult vzdělávajících učitele oboru fyzika.
Partner of
EuDML logo