Previous |  Up |  Next

Article

Title: Jubilea a zprávy (Czech)
Title: Jubilees and news (English)
Language: Czech
Language: Slovak
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 28
Issue: 4
Year: 1983
Pages: 226-234
Summary lang: Czech
Summary lang: Slovak
.
Category: news
.
Summary: Navrátil, V.; Hamerský, M.: K šedesátinám docenta Martina Černohorského. Pišút, Ján: RNDr. Rudolf Zajac, CSc., šesťdesiatročný. Zajac, Štefan: Oslavy 100 let české novodobé fyziky. Kluvanec, Daniel; Volf, Ivo: XIII. Medzinárodná fyzikálna olympiáda. Janás, Josef: Vědecká konference "K plánování a vedení tvůrčích učebních procesů v přirodovědném vyučování." Chlebeček, Aleš; Keprt, Milan: Zpráva o celostátní poradě krajských metodiků a pracovníků kateder fakult vzdělávajících učitele oboru fyzika. (Czech)
.
Date available: 2010-12-08T20:57:54Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/139178
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_28-1983-4_7.pdf 1.919Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo