Previous |  Up |  Next

Article

Title: Co vlastně děláme, když děláme matematiku ? (Czech)
Title: What do we do when we do mathematics? (English)
Author: Snapper, Ernst
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 35
Issue: 5
Year: 1990
Pages: 241-249
.
Category: math
.
MSC: 00A30
MSC: 01A65
MSC: 01A70
MSC: 03A05
idZBL: Zbl 0716.01031
idMR: MR1089849
Note: Z časopisu The Mathematical Intelligencer 10 (1988), č. 4, 53-58, přeložila H. Nešetřilová. (Czech)
Note: From The Mathematical Intelligencer 10 (1988), No. 4, 53-58, translated by H. Nešetřilová.. (English)
.
Date available: 2010-12-10T01:02:48Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/139366
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_35-1990-5_1.pdf 1.342Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo