Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Volf, I., Kluvanec, D.: Mezinárodní fyzikální olympiády. Hradec Králové, MAFY a GAUDEAMUS 1993.
[2] Volf, I.: Některé problémy fyzikální olympiády a možnosti jejich řešení. Hradec Králové, MAFY a GAUDEAMUS 1995.
[3] Volf, I.: Současný stav a některé problémy fyzikální olympiády. Pokroky MFA 41 (1996), č. 3, s. 162–166.
[4] Kluiber, Z.: Turnaj mladých fyziků. Hradec Králové, MAFY a GAUDEAMUS 1997.
Partner of
EuDML logo