Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 1, 1956 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

353-356 Programový projev předsedy JČMF, ministra školství a kultury doc. dr. Františka Kahudy.  Kahuda, František
357-372 Příklad soumístné kubické transformace.  Pírko, Zdeněk
372-375 Energetické atomové reaktory.  Razím, M.
375-380 Atomová energie v technice.  Kubík, Stanislav
380-381 Radioaktivní isotopy v zušlechťování uhlí.  
381-382 Antiproton.  
383-384 Neutrino a antineutrino.  
385-396 Stáří Země, určené z poměrného množství přirozených isotopů.  Marek, Jiří
397-405 Hlubinné teplo Země a perspektivy jeho využití.  Pícha, Jan
406-411 Úspěchy sovětské stelární astronomie v r. 1955.  Široký, Jaromír
412-416 O speciálních kuželosečkových klínových plochách.  Harant, Framtišek
417-420 O mezi stínu vlastního a vrženého.  Havel, Václav
420-421 Měření záření.  Langhans, Kurt
422-430 Umělá družice Země.  Veselka, Josef
430-436 Soudobé výzkumy atmosféry a povrchu Marsu.  Sytinskaja, N. N.
437-442 Boj materialismu s idealismem v matematice [Dokončení].  Gněděnko, B. V.; Kalužnin, L.
443-446 F. J. Gerstner a pražská polytechnika.  Kadeřávek, František
446-449 F. J. Gerstner jako matematik a astronom.  Psota, František
449-450 Adolf Pavlovič Juškevič.  Markuševič, A.; Janovskaja, S.
451-456 James Clerk Maxwell.  Andronov, A. A.
457-463 Enrico Fermi.  Pontecorvo, Bruno
464-465 Významná výročí v r. 1956.  
466-480 Ze života vědy.  
481-488 Zajímavosti.  
489-499 Z činnosti JČMF.  
500-502 Recense.  
[502a]-[502b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo