Previous |  Up |  Next

Issue 5-6,  Volume 1, 1956 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

505-519 Dialektický materialismus a soudobá fysika.  Omeljanovskij, M.
520-551 Afinní zobrazení v rovině.  Vyšín, Jan
551-559 Singularity diferenciální rovnice.  Hájek, Otomar
559-570 K theorii regrese a vyrovnání rozdělení statistických souborů.  Fabian, František
571-578 Řešení soustav lineárních algebraických rovnic s komplexními koeficienty.  Schmidtmayer, Josef
579-591 Slunce — některé výsledky a problémy jeho výzkumu.  Kleczek, J.
592-594 O možnosti využití atomové energie bez řetězové reakce.  Simonyi, K.
594-598 Současný stav theorie polovodičů.  
598-601 Radiotelemetrie.  Maximov, M.; Šumichin, J.
601-609 Supravodivost.  Zavarickij, N. V.
[602a] [Schema].  
610-630 Ultrakrátké vlny.  Kugušev, A. M.
631-636 Elektronový mikroskop.  Kubík, Stanislav
637-650 Vnitřní stavba Země.  Magnickij, V. A.
650-663 Násobné galaxie.  Ambarcumjan, V. A.
664-670 Elektřina v lékařství.  Kubíková, Marta
671-691 Hlukové poměry hlavního města Prahy.  Zelený, František
692-694 Několik poznámek k theorii promítání.  Havel, Václav
694-696 O větě Pohlkeově.  Havel, Václav
697-699 O definici střechy stejného spádu nad polygonálním půdorysem.  Havel, Václav
699-721 O přerovnávání řad.  Veselka, Josef
721-724 Odvození Steinerovy věty pro moment setrvačnosti ze zákona o zachování energie.  Klimeš, Bohdan
724-729 Sledování postupného explosivního přepalování tenkých drátků pomoci vysokofrekvenční fotokomory.  Šobra, Karel
729-736 Zjišťování struktury kovů za vysokých teplot.  Pučálka, V.
736-738 Použití dvojlomu při studiu krystalisace.  Šolc, Ivan
738-742 Thermistory v technické praxi.  Hora, Oldřich
743-747 Význam objevů Petra a Marie Curieových.  Petržílka, Václav
748-753 Nikola Tesla (k stému výročí narození).  Žižková, L.
753-754 Michail Andrejevič Šatělen (k devadesátinám).  
754-756 Nikolaj Nikolajevič Semenov (k šedesátinám).  
757-761 Albert Einstein a soudobá fysika.  Tamm, I. J.
762-775 Ze života vědy a techniky.  
776-777 Z činnosti JČMF.  
778-[791] Recense.  
[793]-[794] Obsah.  
[794a] Oprava.  
 
Partner of
EuDML logo