Previous |  Up |  Next

Issue 5,  Volume 2, 1957 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

[512b] Antonín Zápotocký [fotografie].  
513-522 O souborech materiálních bodů a abstraktních bodů v přírodovědeckých zkoumáních.  Perkal, Julian
523-533 Vyšetřováni a určování optimálních technologických podmínek.  Beneš, Milan; Likeš, Jiří
534-544 Matematicko-statistické methody při kontrole hromadné výroby.  Pardubský, B.
544-552 Algoritmy a počítací stroje [Dokončení].  Trachtěnbrot, B. A.
552-559 Poznámky k experimentálnímu studiu fysikálních vlastností vulkanisátů kaučuku.  Müller, V.
560-568 O možnosti vytvořit thermonukleární reakci v plynném výboji.  Kurčatov, I. V.
568-576 Elektrické modely [Dokončení].  Kubík, Stanislav
576-588 Theorie magneto-hydrodynamických vln a její aplikace v astrofysice.  Hruška, A.
588-597 Meteority a jejich úloha v kosmogonii sluneční soustavy.  Fesenkov, V. G.
598-599 Prof. PhDr Karel Čupr zemřel.  Balada, František
600 Prof. Dr. František Rádl [nekrolog].  Rychlík, Karel
601-605 Otto Juljevič Šmidt [nekrolog].  Martan, František
605-608 Před sto lety zemřel Augustin Louis Cauchy.  Balada, František
608-611 Frigyes Riesz [nekrolog].  Gregor, J.
611 K 75. výročí narození Emmy Noetherové.  Rychlík, Karel
612-616 8. mezinárodní sjezd pro dějiny přírodních věd a mezinárodní unie pro dějiny přírodních věd.  Kořínek, Vladimír
617-620 Všesvazový matematický sjezd v roce 1956.  Vinogradov, I. M.
621-624 Čtvrtý kongres rumunských matematiků v Bukurešti.  Nožicka, František
624-630 Mezinárodní organisace pozorování Slunce v MGR.  Švestka, Zdeněk
630-633 Akademik A. N. Něsmejanov znovu presidentem Akademie věd SSSR.  Veselka, Josef
633-637 Cauchyho rukopis v archivu Československé akademie věd.  Rychlík, Karel
637 Pokroky fysiky ultravysokého vakua.  Pátý, Libor
638-649 Z činnosti JČMF.  
650-653 Recense.  
654-656 Nové knihy.  
[656a] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo