Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 4, 1959 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

1-11 O některých úlohách teorie pravděpodobnosti.  Gněděnko, B. V.
12-22 Metody používané v perspektivě.  Drs, Ladislav
22-33 Iracionální čísla na střední škole.  Fichtěngolc, G. M.
34-39 Teoretické základy statistických přejímacích postupů [Dokončení].  Pardubský, B.
40-42 Význam fysiky pro studium technických oborů.  Slavík, Josef B.
42-53 Radiospektroskopie — nový obor moderní fysiky.  Pekárek, Luděk
53-65 Některé vztahy a problémy použití radioisotopů.  Janál, Rudolf
65-67 Grafické určovanie koncentrácií a susceptibilít zmesí alebo roztokov slabomagnetických látok.  Rákoš, Matej
[143h] Grafické určovanie koncentrácií a susceptibilít zmesí alebo roztokov slabomagnetických látok [obrázek 1].  
[143i] Grafické určovanie koncentrácií a susceptibilít zmesí alebo roztokov slabomagnetických látok [obrázek 2].  
67-73 Tepelně isolační vlastnosti pěněného polystyrenu při nízkých teplotách.  Růžička, Jiří
74-79 Čtecí stroje.  Kádner, Otakar E.
80-81 Použití upravené ekvidensitometrické metody ke zvýšení kontrastu fotografií.  Šolc, Ivan
[143c] Použití upravené ekvidensitometrické metody ke zvýšení kontrastu fotografií [obrázek 1].  
[143b] Použití upravené ekvidensitometrické metody ke zvýšení kontrastu fotografií [obrázek 2].  
82-90 Zkoumání korpuskulárního záření Slunce pomocí umělých družic Země.  Krasovskij, V. I.; Kušnir, Ju. M.; Bordovskij, G. A.
90-96 Optická pozorování umělých družic Země.  Šklovskij, I. S.; Ščeglov, P. V.
[143e] Optická pozorování umělých družic Země [obrázky].  
96-101 Nový sluneční spektrograf na Ondřejově.  Švestka, Zdeněk
[143d] Nový sluneční spektrograf na Ondřejově [obrázky].  
102-109 Fréderic Joliot Curie.  Neprašová, Marie
110-126 Ze života vědy a techniky.  
127-133 Z činnosti JČMF.  
134-141 Recense.  
142-[143a],[143g] Nové knihy.  
[143f] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo