Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 4, 1959 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

145-156 Kuželosečky.  Šindelář, Karel
157-162 Význam fysiky pro všeobecné vzdělání.  Zachoval, Ladislav
162-179 Radiospektroskopie — nový obor moderní fysiky [Dokončení].  Pekárek, Luděk
179-194 Supravodivost a její použití — kryotron.  Dlouhá, Jarmila
195-213 Zonální tavba a získávání krystalů.  Kratochvíl, P.
214-227 Kybernetika a přírodověda.  Sobolev, S. L.; Ljapunov, A. A.
228-232 Akademik Kazimierz Kuratowski čestným doktorem Karlovy university.  Jarník, Vojtěch
232-234 K 250. výročí úmrtí Tschirnhausa (+11.10.1708).  Rychlík, Karel
235-240 Rozvoj matematiky v lidovém Polsku.  Kuratowski, Kazimierz
240-248 Pracovní konference pro středoškolskou fyziku [Dokončení].  
249-252 Z činnosti JČMF.  
253 Recense.  
254-[262b] Nové knihy.  
[262c] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo