Previous |  Up |  Next

Issue 5,  Volume 4, 1959 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

529-537 Úpatnicový pohyb.  Pišl, Milan; Novotný, Jan
537-546 O délce křivky.  Landis, J. M.
547-554 Některé nové výsledky fysikálního výzkumu magnetických jevů.  Kaczér, Jan
554-562 Nové poznatky v oboru řízených termonukleárních reakcí.  Tobiáš, Jaromír
563-570 Význam pojmu resonanční frekvence piezoelektrického výbrusu.  Kratochvílová, Karla; Tichý, Jan; Zelenka, Jiří
571-582 Dráhy kozmickej rakety.  Skotnický, Josef
582-583 O možnosti využití termoemise k energetickým účelům.  Eckertová, Ludmila
584-594 Některé problémy výzkumu metagalaxie.  Onderlička, B.
594-607 Fysikální podmínky existence života ve vesmíru.  Idlis, G. M.
608-617 Einsteinovy filosofické názory na povahu geometrických pojmů.  Kursanov, G. A.
618-627 Přínos Vincence Jarolímka pro vyučování geometrie na českých středních školách.  Folta, Jaroslav
628-632 Ze života vědy a techniky.  
633-644 Z činnosti JČMF.  
645-647 Recense.  
648-[655a],[655c] Nové knihy.  
[655b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo