Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 10, 1965 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

187-192 Světová fyzika v číslech (a naše postavení v ní).  Pátek, Karel
193-201 Nízké teploty ve vědě a technice.  Šott, Miloslav
202-226 Základy automatické regulace.  Závorka, Jiří
227-234 Metódy funkcionálnej analýzy v numerickej matematike.  Šeda, Valter
235-236 Šedesát let prof. Dr. Václava Petržílky.  Beneš, Josef
236-237 25 ročníků Putnamovy matematické soutěže.  Fiala, Jiří
238-242 Nové knihy.  
243-[245a] Zprávy z poboček.  
[245b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo