Previous |  Up |  Next

Issue 5,  Volume 17, 1972 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

233-236 Rozbor složení členstva JČMF.  Pátý, Libor
237-244 Matematikové, které jsem znal.  Pólya, George
245-256 O sedmém Hilbertově problému.  Novák, Břetislav
257-264 Meranie a mikrofyzikálny popis skutočnosti.  Staríček, Imrich
265-272 Albert Einstein a jeho vztah k Praze.  Kolomý, Rudolf
273-282 Co je didaktika fyziky.  Fuka, Josef
283-284 Príspevok k definícii vektora magnetickej indukcie.  König, Bernard
285-287 Zprávy a jubilea.  
288-292 Ze života JČSMF.  
[292b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo