Previous |  Up |  Next

Issue 6,  Volume 18, 1973 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

301-306 K třicátému výročí úmrtí Davida Hilberta.  Zich, Otakar
307-310 Blaise Pascal matematik a myslitel.  Rényi, Alfréd
311-321 Problémy matematické lingvistiky řešené československými matematiky.  Novotný, Miroslav
322-329 Pulzary ako neutónové hviezdy.  Takács, Silvester
330-335 „Nová moderní matematika‟ ve Spojených státech.  Hlavatý, Julius H.
336-338 Co nového přináší Nico?.  Vyšín, Jan
338-344 Nestacionární děje v učivu fyziky na střední škole.  Lepil, Oldřich
344-350 Fyzikální meta olympiáda.  Ouhrabka, Miroslav; Volf, Ivo
350-353 Jubilea a zprávy.  
353-356 Ze života JČSMF.  
[356a] Nové knihy.  
[356b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo