Previous |  Up |  Next

Issue 5,  Volume 18, 1973 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

237-247 Osobnost Eduarda Čecha. (Zamyšlení k nedožitým 80. narozeninám).  Frolík, Zdeněk
247-256 K dvoustému výročí narození Thomase Younge.  Vrba, Vladislav
256-270 Ostře sledovaný Einstein.  Will, Clifford M.
271-281 Topologická klasifikácia diferenciálnych rovníc a štrukturálna stabilita.  Brunovský, Pavol
281-284 Ohlédnutí za Pokroky.  Kowalski, Oldřich
284-287 Žerty na vlastní účet.  Šedivý, Jaroslav
288-291 Technika a střední školy.  Nádeník, Zbyněk
291-295 Některé vývojové tendence školního fyzikálního experimentu.  Mirgorodskij, Bogdan Ju.
295-297 Matematika, fyzika a stronomie v Ghaně.  Jaroch, Otakar
297-298 Jubilea a zprávy.  
298-300 Ze života JČSMF.  
[300b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo