Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 21, 1976 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

1-16 Psychologie matematiky.  Birkhoff, Garrett
17-22 Inductio ad absurdum?.  Woodall, D. R.
22-38 Výzkum vysokoteplotního plazmatu a řízené termonukleární reakce.  Krlín, Ladislav
39-44 Budoucnost vyučování matematice v Polsku.  Semadeni, Zbigniew
44-47 Poznámky k mezivědnímu problému.  Otte, Michael
47-50 O fyzikální kulturu strojních inženýrů.  Brdička, Miroslav
51-52 Vysokoškolská fyzika v Bristolu.  Fiedler, Rudolf; Holý, Václav
52-56 Jubilea a zprávy.  
56-60 Ze života JČSMF.  
[60b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo