Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 22, 1977 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

181-189 Energie a fyzika.  Kapica, Petr Leonidovič
190-194 Postavení fyziky v současné vědeckotechnické revoluci.  Kracík, Jiří
195-204 Karl Friedrich Gauss (K dvoustému výročí narození).  Wussing, Hans
205-217 Henri Poincaré a psychologie matematiky.  Fiala, Jiří
218-220 Několik poznámek k problematice studia na SF VŠT.  Benda, Jindřich
220-222 K problematice matematiky a mechaniky.  Randa, Miroslav
222-230 Je fyzika humánna?.  Weisskopf, Victor F.
230-236 Jubilea a zprávy.  
236-240 Ze života JČSMF.  
[240a] Nové knihy.  
[240b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo