Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Balada, F., Koutský, K., Rádl, J.: Kalendář českých matematiků. Matematika ve škole III (1953), č. 6, 4. strana obálky.
[2] Brod, M.: Život plný bojů. Nakl. Franze Kafky, Praha 1994.
[3] Horský, Z.: Založení Karlova mostu a kosmologická symbolika Staroměstské mostecké věže. Staletá Praha IX, Panorama, Praha 1979, 197–212.
[4] Horský, Z.: Pražský orloj. Panorama, Praha 1988.
[5] Koryta, J.: Jaroslav Heyrovský and polarography. Physics and Prague, Academia, Praha 2005, 85–94.
[6] Křížek, M., Somer, L., Šolcová, A.: Jaká matematika se ukrývá v pražském orloji?. Matematika-fyzika-informatika 16 (2006/2007), 129–137. Viz též http://mat.fsv.cvut.cz/solcova
[7] Pasley, M.: Franz Kafka & Max Brod, přátelství, korespondence. Hynek, Praha 1998.
[8] Ruth, F.: Kronika královské Prahy. Praha 1906 (faksimile Lidové noviny, Praha 1996).
[9] Smutný, F.: Rodina Wolfganga Pauliho, Ernst Mach a Praha. Čs. čas. fyz. A38 (1988), 632–638.
[10] Smolík, F.: Mathematikové v Čechách od založení university Pražské až do počátku tohoto století. Praha 1864.
[11] Strohs, S.: Josef Winternitz a teorie relativity. Filosofia, Praha 1995.
[12] Šíma, Z.: Astronomie a Klementinum. Národní knihovna ČR, Praha 2001, 2006.
[13] Šofr, B.: Vzpomínky na studium matematiky a fyziky na počátku minulého století. PMFA 49 (2004), 322–337.
[14] Šolcová, A.: Johannes Kepler — zakladatel nebeské mechaniky. Prometheus, Praha 2004.
[15] Šolcová, A., Křížek, M.: Nová pamětní deska na počest Alberta Einsteina. PMFA 44 (1999), 258–261.
[16] Šolcová, A., Šolc, M.: Profesor August Seydler, astronom, fyzik a humanista. PMFA 42 (1997), 188–209.
[17] Štoll, I: Dopplerovský rok. PMFA 49 (2004), 89–94.
Partner of
EuDML logo