Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 51, 2006 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

177-186 Buquoyova úloha.  Šíma, Vladimír; Podolský, Jiří
187-197 Navierovy-Stokesovy rovnice: regularita nebo „blow-up‟?.  Neustupa, Jiří
198-216 Pružné kyvadlo.  Havránek, Antonín; Čertík, Ondřej
217-230 Procházky Prahou matematickou, fyzikální a astronomickou (1. část).  Šolcová, Alena; Křížek, Michal
231-235 Padesát let Lawsonových kritérií.  Mlynář, Jan
235-238 Byl jsem ve správný čas na správném místě.  Lawson, John D.
239-258 Aktivní experimenty v kosmickém plazmatu.  Přech, Lubomír
259-261 Výsledky ankety čtenářů.  
262-263 Jubilea a zprávy.  
263-264 Ze života JČMF.  
 
Partner of
EuDML logo