Previous |  Up |  Next

Article

Title: Procházky Prahou matematickou, fyzikální a astronomickou (1. část) (Czech)
Title: Prague mathematical, physical and astronomical rambles (Part 1) (English)
Author: Šolcová, Alena
Author: Křížek, Michal
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 51
Issue: 3
Year: 2006
Pages: 217-230
.
Category: history
.
.
Date available: 2010-12-11T21:39:06Z
Last updated: 2012-08-26
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/140855
.
Related article: http://dml.cz/handle/10338.dmlcz/140856
Related article: http://dml.cz/handle/10338.dmlcz/141711
.
Reference: [1] Balada, F., Koutský, K., Rádl, J.: Kalendář českých matematiků.Matematika ve škole III (1953), č. 6, 4. strana obálky.
Reference: [2] Brod, M.: Život plný bojů.Nakl. Franze Kafky, Praha 1994.
Reference: [3] Horský, Z.: Založení Karlova mostu a kosmologická symbolika Staroměstské mostecké věže.Staletá Praha IX, Panorama, Praha 1979, 197–212.
Reference: [4] Horský, Z.: Pražský orloj.Panorama, Praha 1988.
Reference: [5] Koryta, J.: Jaroslav Heyrovský and polarography.Physics and Prague, Academia, Praha 2005, 85–94.
Reference: [6] Křížek, M., Somer, L., Šolcová, A.: Jaká matematika se ukrývá v pražském orloji?.Matematika-fyzika-informatika 16 (2006/2007), 129–137. Viz též http://mat.fsv.cvut.cz/solcova.
Reference: [7] Pasley, M.: Franz Kafka & Max Brod, přátelství, korespondence.Hynek, Praha 1998.
Reference: [8] Ruth, F.: Kronika královské Prahy.Praha 1906 (faksimile Lidové noviny, Praha 1996).
Reference: [9] Smutný, F.: Rodina Wolfganga Pauliho, Ernst Mach a Praha.Čs. čas. fyz. A38 (1988), 632–638.
Reference: [10] Smolík, F.: Mathematikové v Čechách od založení university Pražské až do počátku tohoto století.Praha 1864.
Reference: [11] Strohs, S.: Josef Winternitz a teorie relativity.Filosofia, Praha 1995.
Reference: [12] Šíma, Z.: Astronomie a Klementinum.Národní knihovna ČR, Praha 2001, 2006.
Reference: [13] Šofr, B.: Vzpomínky na studium matematiky a fyziky na počátku minulého století.PMFA 49 (2004), 322–337.
Reference: [14] Šolcová, A.: Johannes Kepler — zakladatel nebeské mechaniky.Prometheus, Praha 2004.
Reference: [15] Šolcová, A., Křížek, M.: Nová pamětní deska na počest Alberta Einsteina.PMFA 44 (1999), 258–261.
Reference: [16] Šolcová, A., Šolc, M.: Profesor August Seydler, astronom, fyzik a humanista.PMFA 42 (1997), 188–209.
Reference: [17] Štoll, I: Dopplerovský rok.PMFA 49 (2004), 89–94.
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_51-2006-3_4.pdf 1.231Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo