Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 28, 1983 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

121-147 Fibrované variety a kvantová teorie.  Bernstein, Herbert J.; Phillips, Anthony V.
148-154 Nederivovatelné funkce.  Preiss, David
[150a]-[150d] [Obrazová příloha k článku Celostátní konference o matematice na VŠTEZ].  
154-162 Stav a koncepce matematické informatiky v ČSSR.  Hořejš, Jiří
162-171 Některé systémy invidualizované výuky matematitiky na zahraničních vysokých školách.  Budinská, Věra; Mazák, Eduard
172-174 Jubilea a zprávy.  
174-176 Ze života JČSMF.  
177-[180a] Nové knihy.  
[180b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo