Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 31, 1986 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

1-34 Fyzikální problémy s mnoha délkovými škálami.  Wilson, Kenneth G.
35-43 Historická perspektiva konečné matematiky.  Nešetřil, Jaroslav
44-48 O zdraví matematiky.  Mac Lane, Saunders
48-50 Dobrozdání o matematice.  Browder, William
50-51 Čí dobrozdání o matematice?.  Mac Lane, Saunders
52 Mezinárodní matematická soutěž ISTAM ´85.  Kowalski, Oldřich; Preiss, David
52-54 Výklad by měl být především fyzikálně správný (k článku B.Vybírala "K některým didaktickým problémům speciální teorie relativity").  Dvořák, L.; Hladík, A.; Svoboda, E.; Bičák, J.; Kvasnica, J.; Langer, J.; Balek, Vladimír; Pišút, J.; Černý, V.
55-61 Jubilea a zprávy.  
62-[64a] Ze života JČSMF.  
[64b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo