Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 31, 1986 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

129-132 Pohled do historie Jednoty československých matematiků a fyziků.  Úlehla, Ivan
132-144 Expertní systémy.  Jirků, Petr
144-153 Kvantová gravitace: sjednocený model reality?.  Davies, P. C. W.
154-168 Rozhovor s Michaelem Atiyahem.  Minio, Roberto
168-174 Výuka matematice v inženýrském studiu v Belgii.  Novotný, Milan
174-177 Ústav pro výzkum vzdělávání v přírodních vědách v Kielu.  Zieleniecová, Pavla
177-179 Byla 16. MFO pro naše studenty náročná?.  Kluvanec, Daniel; Volf, Ivo
179-183 Jubilea a zprávy.  
184-189 Ze života JČSMF.  
189-[192a] Nové knihy.  
[192b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo