Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 32, 1987 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

57-66 Prednewtonovská mechanika.  Staríček, Imrich
66-77 Urychlovače a collidery.  Formánek, Jiří
78-85 Algebra, logika a teorie množin.  Drbohlav, Karel
85-97 O matematíke, kybernetike a umelej inteligencii.  Kelemen, Jozef
97-100 Vraťte do škol geometrii.  Kapadia, Ramesh
100-103 Vyjadrenie k vyučovaniu geometrie na našich školách.  Medek, Václav
104-105 ISTAM 86 - Bělehrad.  John, Oldřich
105-106 Matematická súťaž vysokoškolákov 1986.  Smítal, Jaroslav
106-109 Jubilea a zprávy.  
109-112 Ze života JČSMF.  
112-[112a] Nové knihy.  
[112b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo