Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 32, 1987 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

113-122 Mechanika Newtonových Princípií.  Staríček, Imrich
123-137 Synergetika - procesy samoorganizácie vo fyzike, chémii a biológii.  Haken, Hermann
138-145 Diferenciální rovnice v ČSR v letech 1945-1985.  Kurzweil, Jaroslav
146-153 Ku biomechanike bunkových membrán.  Ottová, Angela
154-163 O motivaci v matematice (seriál).  Aubin, Jean-Pierre
164-166 5. mezinárodní kongres o vyučování matematice - ICME 5.  Kuřina, František
166-172 Jubilea a zprávy.  
172-176 Ze života JČSMF.  
176-[176a] Nové knihy.  
[176b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo