Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 33, 1988 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

121-[152h] Sjezdy JČSMF a JSMF, Praha, 19.-22. 8. 1987.  
151-156 Význam fyziky pro současnou průmyslovou výrobu.  Delong, Armin
156-164 Benoit Mandelbrot a fraktální geometrie.  
164-170 O situácii v (európskej) matematickej informatike - rozhovor s Artom Salomaa.  Kelemenová, Alica; Kelemen, Jozef
170-173 Vzpomínka na profesora Marcela Brelota.  Král, Josef; Lukeš, Jaroslav; Netuka, Ivan; Veselý, Jiří
173-175 Nobelova cena za fyziku 1987.  Havela, Ladislav
176 Vzorová řešení topologické úlohy (ze soutěže ISTAM 87 v Bělehradě).  Veselý, Libor; Turec, Marián
177-182 Jubilea a zprávy.  
182-184 Ze života JČSMF.  
184-[184a] Nové knihy.  
[184b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo