Previous |  Up |  Next

Issue 6,  Volume 33, 1988 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

297-313 Ernst Mach (1838—1916).  Úlehla, Ivan
314-326 Geometrické metody v matematickej štatistike.  Pázman, Andrej
326-331 Martin Černohorský očima svých žáků.  
332-345 Jak žít s novou matematickou bytostí.  Steen, Lynn Arthur
345-351 Jubilea a zprávy.  
351-[356a] Ze života JČSMF.  
[356b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo