Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 34, 1989 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

65-71 Akademik Otakar Borůvka devadesátiletý.  Novák, Vítězslav
71-83 Vznik teorie kapacit: zamyšlení nad vlastní zkušeností.  Choquet, Gustave
84-97 Co je to rychlá kinetika a jak ji popsat?.  Čápek, Vladislav
97-105 Stav a trendy uhlíkovej chronometrie.  Chrapan, Ján; Jakabčin, Vladimír; Polášková, Anna
106-107 O možnosti měření mechanických napětí metodou energiově disperzní difraktografie.  Kraus, Ivo
108-113 Archimedes Andrews a euklidovská časovaná bomba.  Cipra, Barry A.
114-117 Šestý mezinárodní kongres o matematickém vzdělávání ICME-6.  Kuřina, František
117-119 Jubilea a zprávy.  
120-125 Ze života JČSMF.  
125-128 Nové knihy.  
[128b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo