Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 36, 1991 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

65-72 Matematika je krásná.  Péter, Rózsa
73-91 Teorie deterministického chaosu a některé její aplikace (1. část).  Dvořák, Ivan; Šiška, Jaromír
91-106 Superplasticita a její praktické užití.  Lukáč, Pavel
106-115 Jednotková struktura fyzikálních vzorců.  Kvasnica, Jozef
115-117 Vítězové mezinárodních matematických olympiád jsou budoucí matematici.  Lehtinen, Matti
117-122 Představivost a vyučování matematice.  Kuřina, František
122-124 Výuka biofyziky na MFF UK.  Jelínková, Eliška
125-[128a] Jubilea a zprávy.  
[128b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo