Previous |  Up |  Next

Issue 5,  Volume 36, 1991 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

249-261 Sjezdy JČSMF — JČMF + JSMF 1990 (2. část).  
262-276 Zpomalil se rozvoj matematiky? (1. část).  Halmos, Paul R.
277-288 Mezinárodní spolupráce v subnukleární fyzice - program H1 v DESY Hamburk.  Formánek, Jiří
289-296 Podivuhodné osudy mezihvězdného deuteria.  Vanýsek, Vladimír
296-300 Studium matematiky na německých univerzitách.  Daneš, Josef; Netuka, Ivan; Veselý, Jiří
301-[304a] Jubilea a zprávy.  
[304b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo