Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 47, 2002 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

265-279 Choquetova teorie kapacit.  Lukeš, Jaroslav; Netuka, Ivan; Veselý, Jiří
280-286 Metody a techniky ve světě fyziky částic.  Valkárová, Alice
287-297 Hyperbolické systémy, entropie a metoda konečných objemů.  Rokyta, Mirko
298-306 Pražský závislostní korpus aneb Co tady před padesáti lety nebylo.  Hladká, Barbora
307-323 Detekce změn v časových řadách a její aplikace v ekologii.  Jarušková, Daniela; Antoch, Jaromír
323-332 Informace a entropie z pohledu fyzika.  Marvan, Milan
333-339 Otto von Guericke - 400 let od narození.  Kraus, Ivo
340-342 E. De Giorgi, bezděčný soupeř J. F. Nashe.  Rossi, Giuseppina
342-342 Science Citation Index (astronomie) za rok 2001.  
343-350 Jubilea a zprávy.  
350-352 Ze života JČMF.  
 
Partner of
EuDML logo