Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Khoury, J. M.: Phys. Rev. D64 (2001) 123522, populárně S. Nadis: Astronomy, květen 2002, s. 34. Zbl 1119.00301
[2] Redakční článek podle článku v New Scientist, Kozmos č. 4 (2002) s. 3. Zbl 1200.47046
[3] Hagiwara, K.: Phys. Rev. D66 (2002) 010001, možno i na WWW: http://pdg.lbl.gov/2002/contents_sports.html Zbl 1140.17300
[4] McGaugh, S. S.: Astroph. J. 523 (1999), L99.
[5] Nadis, S.: Kozmos č. 6 (2001), s. 3, převzato z časopisu Astronomy, srpen 2001.
[6] James, P., Peebles, E.: Scientific American Nr. 2, Volume 12 (2002), s. 3.
[7] Wagner, V.: Kozmos č. 6 (2000), s. 14. Zbl 1196.14051
Partner of
EuDML logo