Previous |  Up |  Next

Article

Title: Je kosmologie mytologií? aneb úvaha experimentálního fyzika o kosmologických hypotézách a modelech (Czech)
Title: Is cosmology a mythology? or An experimental physicist’s contemplation on cosmological hypotheses and models (English)
Author: Wagner, Vladimír
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 48
Issue: 3
Year: 2003
Pages: 193-206
.
Category: physics
.
.
Date available: 2010-12-11T19:55:35Z
Last updated: 2012-08-26
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/141179
.
Reference: [1] Khoury, J. M.: .Phys. Rev. D64 (2001) 123522, populárně S. Nadis: Astronomy, květen 2002, s. 34. Zbl 1119.00301
Reference: [2] : .Redakční článek podle článku v New Scientist, Kozmos č. 4 (2002) s. 3. Zbl 1200.47046
Reference: [3] Hagiwara, K.: .Phys. Rev. D66 (2002) 010001, možno i na WWW: http://pdg.lbl.gov/2002/contents_sports.html Zbl 1140.17300
Reference: [4] McGaugh, S. S.: .Astroph. J. 523 (1999), L99.
Reference: [5] Nadis, S.: .Kozmos č. 6 (2001), s. 3, převzato z časopisu Astronomy, srpen 2001.
Reference: [6] James, P., Peebles, E.: .Scientific American Nr. 2, Volume 12 (2002), s. 3.
Reference: [7] Wagner, V.: .Kozmos č. 6 (2000), s. 14. Zbl 1196.14051
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_48-2003-3_2.pdf 686.5Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo