Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Šafrata, R. S. a kol.: Fyzika nízkých teplot. Matfyzpress, Praha 1998.
[2] Kittel, Ch.: Úvod do fyziky pevných látek. Academia, Praha 1965.
[3] Ginzburg, V. L., Landau, L. D.: ŽETF 20 (1950), 1064.
[4] Abrikosov, A. A.: ŽETF 32 (1957), 1142. Zbl 0080.44802
[5] Leggett, A. J.: Rev. Mod. Phys. 47 (1975), 331. Zbl 0314.47016
[6] Finne, A. P., Araki, T. et al: Nature 424 (2003), 1022.
[7] Materiály Královské švédské akademie věd vydané u příležitosti udělení Nobelovy ceny za fyziku v roce 2003, http://www.nobel.sehttp://www.kva.se Zbl 1200.20034
Partner of
EuDML logo