Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 49, 2004 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

1-10 Nobelova cena za fyziku 2003.  Rotter, Miloš
11-14 Abelova cena za matematiku.  Křížek, Michal
15-23 NMR Imaging. Nobelova cena za lékařství a fyziologii 2003.  Černá, Jaroslava
24-31 1089 a vše, co s tím souvisí. Moment překvapení v matematice.  Acheson, David
32-45 Jak počítače počítají.  Práger, Milan; Sýkorová, Irena
46-52 K problému odezvy atmosféry na malé vnější perturbace.  Horák, Jiří
53-60 130 let divergentních trigonometrických Fourierových řad (1. část).  Štěpánek, František
60-64 Vztažné systémy v astronomii.  Horský, Jan; Štefaník, Milan
65-76 Fyzika nazpaměť.  Macháček, Martin
76-85 Jubilea a zprávy.  
86-87 Ze života JČMF.  
87-88 Nové knihy.  
88a-88a Memorandum o společném zájmu.  
 
Partner of
EuDML logo