Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 01Axx
References:
[1] Abel, N. H.: Beweis eines Ausdrucks, von welchem die Binomial-Formel ein einzelner ist. J. reine angew. Math. 1 (1926), 159–160; reprinted in [9], 102–103.
[2] Barner, K.: Paul Wolfskehl and the Wolfskehl Prize. Notices AMS 44 (1997), 1294–1303. MR 1474453 | Zbl 0924.01011
[3] Beck, M. T.: Proč se neuděluje Nobelova cena za matematiku?. PMFA 47 (2002), 7–8.
[4] Mauldin, R. D.: Zobecnění Velké Fermatovy věty: Bealova domněnka a problém o cenu. PMFA 43 (1998), 104–107. MR 0667537
[5] Netuka, I.: Mezinárodní matematické kongresy a Fieldsovy medaile. PMFA 40 (1995), 124–129.
[6] Rektorys, K.: Přehled užité matematiky I. Prometheus, Praha 1995.
[7] Rosen, M.: Abel’s theorem on the lemniscate. Amer. Math. Monthly 88 (1981), 387–395. MR 0622954 | Zbl 0491.14023
[8] Smale, S.: Mathematical problems for the next century. Math. Intelligencer 20 (1998), no. 2, 7–15. MR 1631413 | Zbl 0947.01011
[9] Sylow, L., Lie, S.: Œeuvres Complètes de Niels Henrik Abel, vol. I, II. Nouvelle Edition, Oslo 1881, ${621+341}$ s.
[10] Tropp, H. S.: The origins and history of the Fields medal. Historia Math. 3 (1976), 167–181. MR 0505005 | Zbl 0326.01007
Partner of
EuDML logo