Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Weinberg, S.: Snění o finální teorii. Hynek, Praha 1996.
[2] Weinberg, S.: Tváří v tvář. Věda a její intelektuální protivníci. Aurora, Praha 2004.
[3] Nagel, E., Newman, J. R.: Gödelův důkaz. VUTIUM, Brno 2003.
[4] Rees, M.: Our Final Hour. Basic Books, 2003.
[5] Jelen, J.: Tisíc let nazpět a kupředu. Přežije člověk rok 3000?. Milénium vědy a filosofie, Filosofia, Praha 2002, 71–76.
[6] Penrose, R.: Shadows in the Mind. Oxford Univ. Press 1994. MR 1865778
[7] Kreperát, J. P.: Skrytá moc drahých kamenů. Granit, Praha 2002.
[8] Richter, J.: Pyramidy bez záhad. Eko-konzult, Bratislava 1998.
[9] El Hakim Chalil: Tajemství pyramid. Pyramidální terapie. Mysterie a ezoterika. Bratislava 1994.
[10] Chopra Deepak: Nesmrtelné tělo, nekonečná duše. Kvantová alternativa dlouhověkosti. Pragma, Praha 1995.
[11] Chudáček, I., Marek, J. E.: Fyzika na pokraji světa aneb psychotronika. AOS Publishing, Praha 1999.
[12] Bolstein, A.: Obyčejné selhání jedné neobyčejné teorie. RO Consulting, Praha 1999.
[13] www.sisyfos.cz
[14] Sokal, A. D.: Transgressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity. Social Text, No 46/47 (1996), 217–252. Sokal, A. D.: A Physicist Experiments with Cultural Studies. Lingua Franca, May/June 1996, 62–64.
[15] Popper, K.: Logika vědeckého zkoumání. Oikúmené, Praha 1997.
[16] Kuhn, T.: Struktura vědeckých revolucí. Oikúmené, Praha 1997.
[17] Einstein, A., Infeld, L.: Fyzika jako dobrodružství poznání. Orbis, Praha 1958.
[18] Jelen, J.: Paradoxy prostoročasu. PMFA 46 (2001), 18–32.
[19] Fuchs, C. A., Peres, A.: Quantum theory needs no interpretation. Physics Today 53 (March 2000), 70–74.
[20] Ruelle, D.: Chance and Chaos. Princeton Univ. Press 1991. MR 1145490
[21] Jelen, J.: Matematická nekonečna a fyzika. Čes. čas. fyz. 53 (2003), 149–154.
[22] Jelen, J.: Gödelův odkaz v matematice a jeho možné souvislosti ve fyzice. 13. konferencia slovenských a českých fyzikov, Zvolen 1999, 441–444.
Partner of
EuDML logo