Previous |  Up |  Next

Article

Title: O hodnotách a poselství vědy (Czech)
Title: On science values and mission (English)
Author: Jelen, Josef
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 50
Issue: 3
Year: 2005
Pages: 208-221
.
Category: physics
.
.
Date available: 2010-12-11T21:07:42Z
Last updated: 2012-08-26
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/141272
.
Reference: [1] Weinberg, S.: Snění o finální teorii.Hynek, Praha 1996.
Reference: [2] Weinberg, S.: Tváří v tvář. Věda a její intelektuální protivníci.Aurora, Praha 2004.
Reference: [3] Nagel, E., Newman, J. R.: Gödelův důkaz.VUTIUM, Brno 2003.
Reference: [4] Rees, M.: Our Final Hour.Basic Books, 2003.
Reference: [5] Jelen, J.: Tisíc let nazpět a kupředu. Přežije člověk rok 3000?.Milénium vědy a filosofie, Filosofia, Praha 2002, 71–76.
Reference: [6] Penrose, R.: Shadows in the Mind.Oxford Univ. Press 1994. MR 1865778
Reference: [7] Kreperát, J. P.: Skrytá moc drahých kamenů.Granit, Praha 2002.
Reference: [8] Richter, J.: Pyramidy bez záhad.Eko-konzult, Bratislava 1998.
Reference: [9] El Hakim Chalil: Tajemství pyramid. Pyramidální terapie. Mysterie a ezoterika.Bratislava 1994.
Reference: [10] Chopra Deepak: Nesmrtelné tělo, nekonečná duše. Kvantová alternativa dlouhověkosti.Pragma, Praha 1995.
Reference: [11] Chudáček, I., Marek, J. E.: Fyzika na pokraji světa aneb psychotronika.AOS Publishing, Praha 1999.
Reference: [12] Bolstein, A.: Obyčejné selhání jedné neobyčejné teorie.RO Consulting, Praha 1999.
Reference: [13] : .www.sisyfos.cz
Reference: [14] Sokal, A. D.: Transgressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity.Social Text, No 46/47 (1996), 217–252. Sokal, A. D.: A Physicist Experiments with Cultural Studies. Lingua Franca, May/June 1996, 62–64.
Reference: [15] Popper, K.: Logika vědeckého zkoumání.Oikúmené, Praha 1997.
Reference: [16] Kuhn, T.: Struktura vědeckých revolucí.Oikúmené, Praha 1997.
Reference: [17] Einstein, A., Infeld, L.: Fyzika jako dobrodružství poznání.Orbis, Praha 1958.
Reference: [18] Jelen, J.: Paradoxy prostoročasu.PMFA 46 (2001), 18–32.
Reference: [19] Fuchs, C. A., Peres, A.: Quantum theory needs no interpretation.Physics Today 53 (March 2000), 70–74.
Reference: [20] Ruelle, D.: Chance and Chaos.Princeton Univ. Press 1991. MR 1145490
Reference: [21] Jelen, J.: Matematická nekonečna a fyzika.Čes. čas. fyz. 53 (2003), 149–154.
Reference: [22] Jelen, J.: Gödelův odkaz v matematice a jeho možné souvislosti ve fyzice.13. konferencia slovenských a českých fyzikov, Zvolen 1999, 441–444.
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_50-2005-3_4.pdf 273.5Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo