Previous |  Up |  Next

Article

Title: Pružné kyvadlo (Czech)
Title: Elastic pendulum (English)
Author: Havránek, Antonín
Author: Čertík, Ondřej
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 51
Issue: 3
Year: 2006
Pages: 198-216
.
Category: physics
.
.
Date available: 2010-12-11T21:37:56Z
Last updated: 2012-08-26
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/141318
.
Reference: [1] Vitt, A., Gorelik, G.: Kolebanija uprugovo majatnika kak primer kolebanij dvuch parametričeski svjazanych linejnych sistěm.ŽTF 3 (2–3), (1933), 294–307.
Reference: [2] Fermi, E.: .Z. für Physik 71 (1931), 250.
Reference: [3] : Historical note No 3.MetOb Éireann — The Irish Meteorological Service, ed. Lynch, P., Dublin 1999.
Reference: [4] Lynch, P.: Resonant motion of the three-dimensional elastic pendulum.Int. J. NonL̄inear Mechanics 37 (2002), 345–367.
Reference: [5] Brož, J. a kol.: Základy fyzikálních měření.SPN, Praha 1967, 148–152 (čl. 2.6.3), (v druhém vydání (1983) čl. 2.5.3).
Reference: [6] Macur, J.: Úvod do teorie dynamických systémů a jejich simulace.VUT Brno, PC-DIR, Brno 1995, 87 s.
Reference: [7] Horák, J., Krlín, L., Raidl, A.: Deterministický chaos a jeho fyzikální aplikace.Academia, Praha 2003, 440 s.
Reference: [8] Lynch, P.: The swinging spring a simple model for atmosferic balance.In: LargeS̄cale Atmosphere-Ocean Dynamics, Vol. II. Geometric Methods and Models. Cambridge University Press, Cambridge 2001. MR 1948160
Reference: [9] Jin, F., Noelin, P. M., Ghil, M.: El Niňo on the devil’s staircase: annual subharmonicstepsto chaos.Science 264 (1996), 70–72.
Reference: [10] : .Heslo “elastic pendulum” v mezinárodním vyhledávači.
Reference: [11] Čertík, O., Havránek, A.: Elastické kyvadlo.Matematika–fyzika–informatika 12 (2002/2003), Prometheus, Praha.
Reference: [12] Havránek, A., Čertík, O.: Pružné kyvadlo, modelový bifurkační systém.In: Pedagogický software 2000. Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice 2004, 234–246.
Reference: [13] Havránek, A.: Klasická mechanika I — Hmotný bod a tuhé těleso.Praha: Karolinum, 2002, 242 s. ISBN 80-246-0458-2.
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_51-2006-3_3.pdf 647.7Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo