Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 97C70, 97D40
References:
[1] O škole a vzdělávání. Sborník z konference Matematika — základ evropské vzdělanosti. Editor Bečvářová, M. Matfyzpress, Praha 2007.
[2] Dvořák, D., Greger, D.: Česká vzdělanost: mluvme o ní bez patosu. Mladá Fronta Dnes, 20. 10. 2007.
[3] Götzová, J.: Úpadek je zjevný, studenti neumějí česky. Právo, 5. 10. 2007.
[4] Čermák, M.: Vyzývat k větší vzdělanosti je pyšné a nesoudné. Lidové noviny, 2. 10. 2007.
[5] Píchalová, T.: Přijímačky 2008 podle starých pravidel. Lidové noviny,1. 10. 2007. MR 2357059
[6] Kopáčková, A.: Elementární matematika?. In: Mezinárodní konference kateder matematiky. Technická univerzita, Liberec 2000.
[7] Baštinec, J.: Nedostatky v matematické přípravě absolventů středních škol. In: Didactic conference in Žilina. Univerzita Žilina 2004.
[8] Vybíral, B., Kříž, J., Volf, I.: Český úspěch na 38. Mezinárodní fyzikální olympiádě. PMFA 52 (3), 2007.
[9] Straková, J., Tomášek, V., Palečková, J.: Třetí mezinárodní výzkum matematického přírodovědného vzdělávání. Výzkumný ústav pedagogický, Praha 1996.
[10] Feřtek, T.: Vážení profesoři, nechápete . Feřtek, T.: Vážení profesoři, nechápete
[11] Bílá kniha. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. MŠMT, Praha 2001.
[12] Kvačková, R.: Do šestky? Ne, raději do primy. Lidové noviny, 23. 11. 2007.
[13] Machálková, J.: Školy našly recept na šikanu. Lidové noviny, 22. 11. 2007.
[14] Lorman, J.: Nemáme čas učit. Papírujeme. Lidové noviny, 23. 11. 2007.
[15] Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. VÚP, Praha 2004.
[16] Bydžovský, B.: Naše středoškolská reforma. Profesorské nakladatelství, Praha 1937.
[17] Goethe, J. W.: Faust. Borový, Praha 1949.
[18] Pólya, G.: Mathematics Promote the Mind. In: Proceedings of the Fourth International Congress on Mathematical Education, Boston 1983.
[19] Jamek, V.: O patřičnosti v jazyce. Nakladatelství F. Kafky, Praha 1998.
[20] Průcha, J.: Přehled pedagogiky. Portál, Praha 2000.
[21] Vopěnka, P.: Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci. Práh, Praha 2000.
[22] Vopěnka, P.: Vyprávění o kráse novobarokní matematiky. Práh, Praha 2004.
[23] Vopěnka, P.: Rozpravy s geometrií. Panorama, Praha 1989.
[24] Kolář, I.: Postavení geometrie v současné matematice. Matematika, fyzika, informatika 5 (8), 1996.
[25] Vopěnka, P.: Meditace o základech vědy. Práh, Praha 2001.
Partner of
EuDML logo