Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 01A70, 68-03
References:
[1] Babuška, I.: Comments on the development of computational mathematics in Czechoslovakia and the USSR. Proceedings of the ACM Conference on the History of Scientific and Numeric Computation, Princeton, N. J. 1987, 95a–95g.
[2] Černý, V., Klír, J.: Antonin Svoboda (1907–1980): Jak vznikala jedna vědecká škola. Vesmír 70 (6) (1991), 341–345. MR 0640772
[3] Jiřina, M., Korvasová, K.: Výpočetní technika. In: Folta, J., ed., Studie o technice v českých zemích 1945–1992, vol. 1, (2003), 569–585.
[4] Klír, J.: Matematické stroje. Praha, Práce 1961.
[5] Oblonský, J. G.: Eloge: Antonín Svoboda, 1907–1980. Annals of the History of Computing 2 (4) (1980), 284–298. MR 0640772
[6] Mařík, J., Vejvoda, O.: Aspirantský kolektiv v Matematickém ústavu Československé akademie věd. Časopis pro pěstování matematiky 78 (1953), 21–23.
[7] Pacner, K., Houdek, F., Koubská, L.: Čeští vědci v exilu. Karolinum 2007.
[8] Pokorná, O.: Počátky programování v Československu. In: Sborník referátů z konference 25 let počítačů ve VÚMS (Praha, 18. – 20. listopadu 1975), SNTL, Praha 1976, s. II-J-1 – II-J-3.
[9] Svoboda, A.: Z pracovní konference pořádané oddělením strojů na zpracování informací při Matematickém ústavu Československé akademie věd. Časopis pro pěstování matematiky 78 (1953), 27–30.
[10] Svoboda, A.: From Mechanical Linkages to Electronic Computers: Recollections from Czechoslovakia. In: Metropolis, N., Howlett, J., Rota, G.-C., eds., A History of Computing in the Twentieth Century, Academic Press 1980, 579–586.
[11] Valach, M.: Se Svobodou za svobodou. In: Folta, J., ed., Computing Technology Past and Future. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum — Prague studies in the History of Science and Technology, New series, Vol. 5. National Technical Museum in Prague 2001, s. 37.
[12] Vysoký, P.: Padesát let kybernetiky. Vesmír 77 (11) (1998), 626–632.
[13] Vysoký, P.: Počítače z Loretánského náměstí. Vesmír 78 (11) (1999), 632–635.
[14] Vysoký, P.: Professor Svoboda, professor Trnka and first courses on Computers at Czech Technical University. In: Folta, J., ed., 2001, Computing Technology Past and Future. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum — Prague Studies in the History of Science and Technology, New series, Vol. 5. National Technical Museum in Prague 2001, 25–35.
[15] Vysoký, P.: Počátky počítačové techniky nebyly jednoduché. Vesmír 84 (4) (2005), 192–195.
[16] Zemanek, H.: My relations to Antonín Svoboda. In: Folta, J., ed., Computing Technology Past and Future. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum — Prague studies in the History of Science and Technology, New series, Vol. 5. National Technical Museum in Prague 2001, 11–23.
Partner of
EuDML logo