Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 53, 2008 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

1-6 Obří magnetorezistence a Nobelova cena za fyziku.  Havela, Ladislav
7-21 Nobelova cena na dosah - zapomenutý osud fyzika Vladimíra Vanda.  Šolcová, Alena; Křížek, Michal
22-35 Co je dobrá matematika?.  Tao, Terrence
36-41 Vzpomínky na seismickou stanici na MFF UK.  Hajský, Jan
42-47 Počítačový vědec objevil algoritmus pro řešení fundamentálního problému teorie grafů v malém paměťovém prostoru.  Robinson, Sara
48-52 Mosaika.  Strouhal, Čeněk
53-58 Nedožité sedmdesátiny Prof. RNDr. Břetislava Nováka, DrSc. (1938-2003).  Karatsuba, A. A.; Porubský, Š.; Rokyta, M.; Vlášek, Z.
59-62 K výuce fyziky na Srí Lance.  Kluiber, Zdeněk
63-86 Jubilea a zprávy.  
87-88 Ze života JČMF.  
[88a]-[88a] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo