Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Článek přináší některé mé osobní myšlenky a názory na to, co je dobrá matematika, a zda bychom se měli snažit definovat tento pojem přesněji. Jako příklad je uveden příběh Szemerédiovy věty.
Partner of
EuDML logo