Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 53, 2008 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

265-277 Sto let kapalného helia.  Rotter, Miloš
278-294 Pružné kyvadlo pohledem teorie dynamických systémů.  Pokorný, Pavel
295-314 Projevuje se gravitační aberace v dynamice Sluneční soustavy a rozpínání vesmíru?.  Křížek, Michal
315-321 Výpočet polynomů Kazhdana, Lustiga a Vogana pro rozštěpení grupy $E_8$.  van Leeuwen, Marc
322-335 Může být školská matematika matematikou dobrou?.  Kuřina, František
335-340 Mosaika. IV.  Strouhal, Čeněk
341-345 Vyučování.  
345-348 Jubilea a zprávy.  
349-350 Ze života JČMF.  
350-352 Nové knihy.  
[352a]-[352a] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo