Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 53, 2008 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

177-187 Abelova cena v roce 2008 udělena za objevy v teorii neabelovských grup.  Křížek, Michal; Somer, Lawrence
188-198 Z historie lineárního programování - George B. Dantzig (1914-2005).  Pavlíková, Pavla
199-210 Matematika dokonale ukrytá v počítačové tomografii.  Vlček, Vítězslav Vít; Segeth, Karel
211-230 Schumannove rezonancie - Elektromagnetické “zvonenie” Zeme (2. časť: Merania a interpretácia).  Ondrášková, A.; Ševčík, S.; Rosenberg, L.; Kostecký, P.
231-240 Vzácný tisk Dürerova „Pojednání‟ v knihovně Ústavu pro dějiny umění UK.  Kupčáková, Marie; Royt, Jan
241-245 Mosaika III.  Strouhal, Čeněk
246-252 O gravitaci, která není fyzikální silou.  Převrátil, Leoš
252-263 Jubilea a zprávy.  
263-264 Ze života JČMF.  
[266]-[266] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo