Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
V článku představujeme poziční numerační systémy s neceločíselnou bází, porovnáváme jejich vlastnosti s klasickými soustavami a na příkladu ukazujeme jejich využití k dláždení prostoru.
Partner of
EuDML logo