Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 56, 2011 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

265-275 Grafen. Když se kvantová mechanika a relativita potkají při obyčejném tahu tužkou.  Fuchs, Jean-Noël; Goerbig, Mark Oliver; Plaçais, Bernard
276-289 Nestandardní zápisy čísel.  Pelantová, Edita; Starosta, Štepán
290-297 Můžeme věřit numerickým výpočtům?.  Křížek, Michal
298-312 Aproximace reálných čísel a příspěvek českých matematiků. (2. část).  Rucki, Pavel; Genčev, Marian; Pulcerová, Simona
313-322 Úvod do finančních derivátú, zvláště forwardů a opcí.  Simerská, Carmen
323-333 Mosaika XIII.  Strouhal, Čeněk
334-338 Přírodovědná olympiáda Evropské unie.  Volf, Ivo; Kříž, Jan
339-347 Zprávy a oznámení.  
348-350 Jubilea.  
351-352 Nové knihy.  
[354]-[354] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo