Previous |  Up |  Next

Article

Title: Stejné mocniny v různých číselných soustavách (Czech)
Author: Zhouf, Jaroslav
Language: Czech
Journal: Rozhledy matematicko-fyzikální
ISSN: 0035-9343 (print)
Volume: 92
Issue: 4
Year: 2017
Pages: 28-29
Summary lang: English
.
Category: math
.
Summary: The article presents analogical expressions for the same powers in the numeral systems of different bases. The factorization formula for $z^{z+1}-1$ and $z^{z+1}+1$ is also derived. (English)
.
Date available: 2018-01-02T14:09:01Z
Last updated: 2019-07-01
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/147010
.
Reference: [1] Mikulčák, J.: Přehled učiva matematiky základní školy.. SPN, Praha, 1993.
Reference: [2] Odvárko, O.: Matematika pro gymnázia. Posloupnosti a řady.. Prometheus, Praha, 1995.
.

Files

Files Size Format View
Rozhledy_092-2017-4_4.pdf 219.6Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo