Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 65-01
Summary:
S rozmachem systémů pro symbolickou matematiku, kde je derivování, řešení diferenciálních rovnic či obyčejné vyjádření proměnné z komplikované rovnice otázkou jednoho kliknutí, se poněkud vytrácí důraz na efektivní řešení nejen fyzikálních problémů. Na jedné straně je dobře, že se s pomocí jazyků pro symbolickou manipulaci (jako je např. webový nástroj Wolfram Alpha nebo symbolická sada v programu MATLAB) může řešitel soustředit na fyzikální podstatu problému, na druhou stranu je jistá obratnost při řešení těchto problémů velmi žádoucí. Předložený článek popisuje několik motivačních úloh, které mohou být použity ve výuce numerické matematiky nebo jako doplněk v základních kurzech fyziky na vysoké škole.
References:
[1] Acton, F. S.: Numerical methods that work. The Mathematical Association of America, Washington, DC, 1990. MR 1074173 | Zbl 0746.65001
[2] Angelaki, D. R.: Two-dimensional coding of linear acceleration and the angular velocity sensitivity of the otolith system. Biol. Cybernet. 67 (1992), 511–521. DOI 10.1007/BF00198758 | Zbl 0775.92016
[3] Diamond, J.: How cats survive falls from New York skyscrapers. Nat. Hist. 98 (1989), 20–26.
[4] Grant, P., Haycock, B.: Effect of jerk and acceleration on the perception of motion strength. J. Aircraft 45 (2008), 1190–1197. DOI 10.2514/1.33757
[5] Mattern, M. Y., McLennan, D. A.: Phylogeny and speciation of felids. Cladistics 16 (2000), 232–253. DOI 10.1111/j.1096-0031.2000.tb00354.x
[6] Studnička, F., Šlégr, J., Štegner, D.: Free fall of a cat — freshman physics exercise. Eur. J. Phys. 37 (2016) [online], DOI: 10.1088/0143-0807/37/4/045002. DOI 10.1088/0143-0807/37/4/045002
[7] Šedivý, P.: Modelování fyzikálních dějů numerickými metodami. [online]. Dostupné z: http://fyzikalniolympiada.cz/texty/modelov.pdf
[8] Šlégr, J.: Numerické řešení úloh z dynamiky. [online]. Dostupné z:
[9] Šlégr, J., Kraus, I.: Return trajectory of the SpaceShipTwo spacecraft–numerical solution. Phys. Educ. 47 (2012), 309–312. DOI 10.1088/0031-9120/47/3/309
[10] Vlach, M., Kyncl, Z.: Numerické výpočty. SPN, Praha, 1966.
[11] Vnuk, D.: Feline high-rise syndrome: 119 cases. J. Feline Med. Surg. 6 (2004), 305–312.
[12] Weisstein, E. W.: Railroad track problem. [online]. Dostupné z: http://mathworld.wolfram.com/RailroadTrackProblem.htm
[13] Whitney, W. O., Mehlhaff, C. J.: High-rise syndrome in cats. J. Amer. Vet. Med. Assoc. 191 (1987), 1399–1403.
Partner of
EuDML logo